Operatuer Qualifie UTAC

Praca

Ecovrac zatrudnia na stałe około 70 pracowników przy produkcji sprzętu do transportu materiałów sypkich. Często, ze względu specjalne projekty i prace dodatkowe przychodzi potrzeba zatrudniania dodatkowych osób. Głównie o specjalnościach technicznych. Informacje są na bieżąco podawane na stronie internetowej.

Tél. +33 (0)2 96 25 00 03 Fax +33 (0)2 96 25 00 22 contact@ecovrac.fr